Er mag gerookt worden. Houdt altijd rekening met uw medemens en laat geen rotzooi slingeren.

Het gebruik van (soft)drugs is uiteraard TEN STRENGSTE VERBODEN.