De re-enactmentgroep “Clans of Caledonia” beeldt de “2nd Regiment of the Scots Brigade” uit tussen 1629 en 1639, onder leiding van Sir David Balfour. Deze brigade was toen gestationeerd in Utrecht en staat in de Nederlandse militaire geschiedenis bekend als Infantrieregiment 603a.