we are a viking reenactment group at this moment we have dutch and germans we are open for more members… we each have a proffesion in the group. we stand on various events and we are open for more….
we showcase how vikings lived and worked in camps….

wij zijn een viking re-enactment groep op dit moment hebben we Nederlanders en Duitsers en zijn we open voor meer leden … we hebben elk een ambacht in de groep. we staan op diverse evenementen en we staan open voor meer ….
we laten zien hoe vikingen woonde en werkte in kampementen….

wir sind ein Wikinger Reenactment-Gruppe in diesem Moment haben wir Holländer und Deutsche, die wir für weitere Mitglieder offen sind … wir haben jeweils eine proffesion in der Gruppe. wir stehen auf verschiedenen Veranstaltungen und wir für mehr offen sind ….
Wir zeigen, wie Wikinger lebten und arbeiteten in Lagern ….