Mitholorhin van Valar, Ziener , spirituele raadgever, priester van de Elven en magiër.

 

Mitholorhin stamt af van het geslacht Valar. Hij werd duizenden zonzomers geleden geboren.  Als verworpene uit het Westelijk Elfenrijk, vanuit het land van zijn voorvaderen van het huis Valar, zwierf Mitholorhin rond in de ruigte van de onherbergzame koninkrijken en verre vreemde streken. Mitholorhin nam deel aan de grote veldslagen rond 1200. Helaas kwam hij niet ongeschonden uit de strijd. Zijn gang is bij tijden ongemakkelijk en zijn zicht is beduidend minder daar hij bijna blind is aan zijn rechteroog door een zware verwonding opgelopen tijdens één van de vele veldslagen. Door zijn afstamming en omzwervingen door vele rijken en ervaringen met vreemde wezens en volkeren, is hij tot wijsheid gekomen. Zijn spirituele inslag en ervaringen maken hem to wie hij nu is.

Mitholorhin wordt spiritueel beïnvloed door de krachten die zijn staf uitstralen. Het steunt hem bij overpeinzingen en beraadslagingen die hem in een diepe trance kunnen brengen en soms tot vreemde uitspraken en gezang bewegen. Hij voelt een diepe verbintenis met Agarthel, god van de doden, rouw en troost. De hoeder van Zielen. Onzichtbaar verbonden met deze staf is de Hand van een ooit Dierbare die hij magische krachten toedicht. Heel ongebruikelijk voor een Woudelf draagt hij die met zich mee. Die Hand van een ooit Dierbare helpt hem in trance te komen om het contact maken met de geesten van hen die niet meer onder ons zijn. Hij draagt op zijn hoofd de band van verdienste van Valar.

Zijn omzwervingen brachten hem ooit naar Winschoten. Heer en Vrouwe Zweep namen  Mitholorhin gastvrij op en zo kon hij min of meer tot rust komen. Diep binnen in zijn geest draagt hij zijn geheimen met zich mee en soms is hij verdwaald in zijn geest. Hierdoor kan hij soms wat hij schichtig en wantrouwend overkomen ook voor de Woudeleven. Met enige regelmaat kan hij zich teveel tegoed doen aan mede en andere dranken om te vergeten, te vergeten, te vergeten dat wat voor hem ondraaglijk is. 

Onbegrijpelijke taal en spreuken spreekt hij soms in zichzelf voor zich uit ingegeven door de jarenlange zwerftochten toen hij leefde onder vele verschillende volken en stammen. Het kan de indruk geven dat hij spreekt met de andere levende wezens van het woud. Hij draagt soms een oud gezegeld brevier met zich mee die hij met regelmaat raadpleegt. Zijn verschijning is die van een Woudelf van een hoge positie. Zijn kleding laat zien dat hij verre streken heeft bezocht met symbolen van andere geloven.

Als dank voor het mogen verblijven te Winschoten, biedt Mitholorhin zijn spirituele inzichten als Ziener aan. Hij kan de mens lezen om die mens waar te zeggen.

 

Ruud van Bussel – Hooghalen 2022.